SDH Jiříkov

Historie

Sbor dobrovolných hasičů
V neděli, dne 10. 4. 1929 se konala v Jiříkově schůze, na kterou byl pozván okresní dozorce hasičů z Frýdnavy (obec nedaleko města Habry), pan Běhounek. Tento pán promluvil k obyvatelům o významu sborů dobrovolných hasičů, tím vzbudil u místních obyvatelů zájem o tuto problematiku a rozhodli se, že také ve zdejší obci založili sbor dobrovolných hasičů. Jiříkovští se také rozhodli ke koupi motorové stříkačky, kterou měl  na celém Habersku zatím jen sbor dobrovolných hasičů v Kněži (vesnice nedaleko obce Kámen). 
         První valná hromada spolku dobrovolných hasičů se sešla v neděli 12. 6. 1929 po schválení stanov zemským úřadem.
         Za činné členy sboru se přihlásili: Jan Miřácký ml., Jaroslav Maruška, Josef Cakl, Bohumil Grund, Bohuslav Vaněk, Josef Pavlík, Bohumil Pleskač, Josef Macháček, Čeněk Bašta, Jan Ranecký, Josef Miřácký, František Špitálník, Antonín Doubek- správce školy.
Za činovníky sboru byli zvoleni:
Josef Cakl                                        starosta sboru
Antonín Doubek                               členy výboru
Bohuslav Vaněk                               členy výboru
Jaroslav Maruška                            náhradník
Josef Macháček                              náhradník
Jan Miřácký                                      velitel
Bohumil Grund                                 náměstek velitele
Čeněk Bašta                                    revizor účtů
Josef Miřácký                                   revizor účtů
Jan Ranecký                                     revizor účtů
František Špitálník                           četař
Bohumil Pleskač                              hudec
Josef Pavlík                                      členař
Antonín Doubek                                jednatel
Josef Macháček                               pokladník 
         Na schůzi konané dne 23. 3. 1929 bylo rozhodnuto o koupi hasičské stříkačky typu A3 se čtyřválcovým motorem typu Start o síle 20-25 koňských sil. Ke stříkačce byla také zakoupena výzbroj pro dvanáct mužů. To vše stálo 39 000 tehdejších korun.
         Pro hasičský sbor bylo také nutno postavit hasičskou zbrojnici. Ta byla vybudována v létě 1929 na prostranství vedle kapličky. Hasičská stříkačka byla sboru odevzdána 13. 7. 1930. Při této příležitosti byla pořádána slavnost odevzdání motorové stříkačky.
         Tato slavnost začala slavnostním průvodem, kterou vedla selská jízda z Haberska, pak následovala hudba pana Neckaře z Habrů, pak následovaly dívky v selských a hasičských krojích. Průvod tvořilo celkem 11 jezdců selské jízdy, 97 hasičů a 13 děvčat v národních a hasičských krojích. Průvod byl prý krásný a sklidil velký úspěch.
         Hasičský sbor se těšil ve zdejší obci velké oblibě a vážnosti. Svou činnost nepřerušil za celou dobu od svého založení. Pravidelně také pořádal hasičské plesy.
         První hasičský ples se konal v sobotu 11. 1. 1930. Vydařil se velmi dobře, ačkoli se těsně před plesem přerušil přívod elektřiny a muselo se svítit svíčkami a petrolejovými lampami. Ples však přesto sklidil úspěch a k dobré náladě přispěla hudba pana Čáslavského z Chotěboře.
         Poté se konalo ještě mnoho hasičských plesů, které byly vždy hojně navštěvovány. Hasičský sbor má dodnes v Jiříkově hlubokou tradici a mužský i ženský sbor se pravidelně účastní okrskových hasičských soutěží.
         V obci nyní existuje i myslivecké sdružení, Sbor ochranářů přírody a Svaz žen.
         Sbor ochranářů přírody pravidelně kontroluje a pečuje o stav Chráněné krajinné oblasti Havranka, staví budky pro ptactvo a v roce 2001 vybudoval slapová jezírka nedaleko obce Sedletín. Pravidelně také pořádá pro širokou veřejnost pochod nazvaný Putování za ptačím zpěvem, kde účastníkům osvětluje základní pojmy ornitologie a učí je rozpoznávat ptačí zpěv.
         Svaz žen je také aktivní. Místní ženy se starají o organizaci dětských dnů, grilování s hrami a mikulášských nadílek.
         Myslivecké sdružení pořádá a účastní se honů a organizuje plesy.
 
SDH Jiříkov