SDH Jiříkov

Novinky

Nohejbalový turnaj trojic 2009

Rok se s rokem sešel a pár Jiříkovských nadšenců uspořádalo II.
ročník nohejbalového turnaje o "Jiříkův pohár".
Tentokráte se konal
v sobotu 18. 7. 2009. Od letošního roku se očekávalo, že bude vyšší účast
družstev, že bude lepší počasí...Týmů, které o "Jiříkův pohár" bojovaly bylo
celkem
11 - první očekávání se splnilo, ovšem co se týče počasí, někdo
se ve výběru data opět pěkně seknul... Počasí bylo horší než loni. Ale zpátky k turnaji. Jak již bylo napsáno, družstev se sešlo 11, byla tedy rozdělena do 3 skupin. Úvodní boje se ještě odehrály v poměrně příznivém počasí, ovšem po odehrání zápasů v základních skupinách jsme byli pro neustávající déšť nuceni turnaj přerušit. Jako pořadatelé jsme navrhli dohrát turnaj v náhradním termínu, ale většině družstev se tyto termíny nehodily, tak se stanovila pořadí od 4. do 10. místa (11. družstvo se v průběhu turnaje odhlásilo) podle bodů v základních skupinách. O první 3 místa bojovala družstva, která neměla ani jednu prohru v základní skupině, v dohodnutém náhradním termínu, a to v sobotu 25. 7. 2009.
Konečné pořadí:
1. místo     Jilem
2. místo     Jiříkov I.
3. místo     Ve jménu piva
4. místo     Hájovna Praha
5. místo     Libice nad Doubravou
6. místo     Miřátky II.
7. místo     Jiříkov II.
8. místo     Šlapanov
9. místo     Miřátky I.
10. místo   Jiříkov III.
11. místo   Ch.ije a ch.ije (zdravíme Zbynďu :) )

Všem přítomným děkujeme za účast, vítězům gratulujeme k zisku poháru a doufáme, že příští rok už to počasí konečně vyjde, však se říká - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Žádné komentáře
 
SDH Jiříkov