SDH Jiříkov

Novinky

Výroční schůze SDH

V pátek 23.1. 2009 se v našem obecním domku (zvaném též "Pastouška") uskutečnila výroční schůze hasičského sboru. Sešlo se zde celkem 19 hasičů a hasiček z celkového počtu 29 členů. Přítomen byl také starosta obce p. Bárta, který shrnul uplynulý rok několika hasičskými statistikami. Na schůzi se řešily také otázky kolem osvětlení, obecního vodovodu či našeho hřiště. Ovšem hlavního slova se ujal starosta místních hasičů Luboš Špitálník, který vytvořil a přednesl Zprávu o činnosti sboru za rok 2008, která je ke shlédnutí zde:

Zpráva z činnosti sboru za rok 2008:

 1. Jakmile roztál sníh a částečně vyschla půda, podařilo se nám urovnat povrch hřiště našeho nového sportovního areálu. Již v předloňském roce jsme na hřiště rozvozili písek, který jsme následně na jaře urovnali a jeho povrch celkově zpevnili. Podařilo se nám získat rovnou plochu, která v průběhu celého roku parádně posloužila k různým sportovním aktivitám, o kterých se následně zmíním. Na hřišti jsme pokročili také v úpravách oplocení hřiště, zbývá jen dokončit vstupní branky na hřiště, což doufám, že se podaří letos na jaře.
 2.  
 3. Po přestávce trvající 2 roky jsme se vrátili k soutěži v požárním sportu a naše družstvo starších mužů se zúčastnilo okrskového kola, které se konalo 31. května v Tisu. Zde se útočilo na nástřikové terče, s časem 39,03 vteřin jsme se v naší kategorii umístili na 2. místě za družstvem Olešné, které zvítězilo časem 32,84 vteřin. Družstvo žen v loňském roce nesoutěžilo.
 4.  
 5. Jednoznačně vydařenou akcí sboru dobrovolných hasičů bylo pořádání   1. ročníku nohejbalového turnaje trojic, který se konal 16. srpna na zrekonstruovaném hřišti a byl to jakýsi oficiální křest tohoto nového sportovního areálu. Ačkoli počasí bylo razantně proti konání této akce a po celou dobu dne vládla spíše dubnová teplota, nenechali jsme se odradit, turnaj jsme zahájili a následně zdárně dokončili. Jen pro zajímavost, na tento termín byl naplánovaný turnaj v nohejbale taktéž v Jilmu a Ostružně, pořadatelé však obě akce kvůli špatnému počasí odvolali, turnaj v Jiříkově se však konal. I přes nepřízeň počasí se zde sešlo 5 družstev, která během dne sváděla boje na hřišti na písku a později i ve vodě. Z prvenství  se nakonec radovalo mužstvo Jiříkova I., nohejbalový potěr Jiříkova II. se umístil na čtvrtém místě. Ačkoli klání na hřišti skončila kolem poledne, domů jsme se doplazili až navečer, jelikož jsme vše museli probrat v hospodě - a podotýkám, že jsme to probrali důkladně.....Velké díky patří realizačnímu týmu hasičů a hasiček, který se po celý den staral o občerstvení hráčů a zajišťoval tok nezbytných tekutin a přísun potravy.
 6.  
 7. 20. září se místní hasiči zúčastnili nohejbalového turnaje v Miřátkách. Zde na rozdíl od akce v Jiříkově počasí pořadatelům přálo. Na hřišti s umělým povrchem se sešlo celkem 8 družstev, ale pouze my jsme se radovali z prvenství.
 8.  
 9. Během celého roku jsme se samozřejmě podíleli na různých akcích, mezi které patří zejména úprava zeleně veřejných prostranství obce. Zajistili jsme palivo na zimu pro obecní domek. Pan Zdeněk Bárta se stará o chov ryb v Bárťáku, na jehož výlovu jsme se na podzim taktéž podíleli. Ryby se pak místním lidem prodávali na Vánoce. Další pozitivní informací je fakt, že SDH Jiříkov má své webové stránky, jejichž správcem je Zdenda Stehno. Stránky lze nalézt na adrese www.sdhjirikov.webgarden.cz. Na nich je možno nalézt spoustu informací nejen o současných akcích, ale i historická fakta o místním sboru SDH a spoustu zajímavých fotografií. V případě, že máte doma nějaké zajímavé příspěvky z minulosti či současnosti sboru nebo naší obce, je možnost je publikovat právě zde.
 10.  
 11. A v neposlední řadě se v obecním domku někteří hasiči i nehasiči sešli i v poslední den v roce, aby společně oslavili příchod roku 2009.
Žádné komentáře
 
SDH Jiříkov